അധ്യാപക സംഗമം

അധ്യാപക സംഗമം

നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ നല്ലപാഠം അധ്യാപക സംഗമം ജൂലൈ 6 ശനിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ വച്ചു നടത്താൻ തീരുമാനം...
വായനാവാരം ഉത്ഘാടനവും ദിവംഗതനായ വന്ദ്യ ഗീവർഗ്ഗീസ് ബ്ലഹേത്തച്ചൻ്റെ അനശോചന കർമ്മവും

വായനാവാരം ഉത്ഘാടനവും ദിവംഗതനായ വന്ദ്യ ഗീവർഗ്ഗീസ് ബ്ലഹേത്തച്ചൻ്റെ അനശോചന കർമ്മവും

വായനാവാരം ഉത്ഘാടനവും ദിവംഗതനായ വന്ദ്യ ഗീവർഗ്ഗീസ് ബ്ലഹേത്തച്ചൻ്റെ അനശോചന കർമ്മവും കെ.വി.എം പ്രിൻസിപ്പാൾ ‘ശ്രീ ബിനി ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ബഹുമാന്യയായ കവിയത്രി ശ്രീ റാണി ജോൺ...
ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കെ. വി. എം സ്കൂളും, മലയാള മനോരമ നല്ല പാഠവും ചേർന്ന് സ്കൂൾ അങ്കനത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ ഉദ്യമം നടത്തി. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിനി ടീച്ചറും നല്ലപാഠം കോർഡിനേറ്റർ ബീനാ ടീച്ചറും പ്രസ്തുത ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ...
K.V.M 2024- 25 പ്രവേശനോൽസവം

K.V.M 2024- 25 പ്രവേശനോൽസവം

കെ. വി. എം സ്കൂൾ അടൂർ, മലയാള മനോരമ നല്ലപാഠവും ചേർന്നു 2024- 25 പ്രവേശനോൽസവം വളരെ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബിനി ടീച്ചർ ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് മുഖ്യ അതിഥി പ്രിയ കവിയത്രി റാണി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫാ. ഗിവർഗ്ഗിസ് ബ്ലാഹേത്ത്...